forside

Årgang:
94. årgang
16. række 3. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 93-234

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1975:2

Artikler:

En slekt Voigt fra Holsten II
Af advokat Per v. Hirsch

Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle. (Kendte danskeres anetavler III)
Af Lise Lund

Den danske civile centraladministrations embedskorps 1766-1797. En analyse af dets sammensætning
Af cand. phil. Jette Kjærulff Tuxen

Små meddelelser:

Hr. Maturin Pedersen Endorph samt Stadil-bøndernes klokkeringning
Ved H. K. Kristensen

Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere
Ved Gregers Hansen

Orientering:

Nye hjælpemidler, fortrinsvis fra arkiverne

Anmeldelser:

Københavns stadsarkiv. Oversigt og vejledning
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexicon
(anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Teater i Drammen inntil 1840
Af Liv Jensson (anmeldt af Henrik Nyrop-Christensen)

Les Suisses au Danemark à travers les âges
Af Finn Friis (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

De taler til os
Af Johannes Boolsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Træk af dansk Musiklivs Historie. Omkring EtatsraadJacob Christian Fabricius' Erindringer
Af Lars Børge Fabricius (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Søren Hampens saga
Af Benny Boysen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Die Schimmelmanns im atlantischen Dreieckshandel
Af Chr. Degn (anmeldt af Harry Christensen)

Sådan en dum knægt
Af Manfred Spliedt (anmeldt af Olav Christensen)

Slægten Tutein
Af Lise Julie Tutein (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede
Af Hans Chr. Johansen (anmeldt af K. Albertsen)

Family Planning and the Preindustrial Society: Some Swedish Evidence
Af David Gaunt (anmeldt af K. Albertsen)

Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675- ca. 1850
A Erna Lorenzen (anmeldt af K. Albertsen)

Family History in Schools
D. J. Steel and L. Taylor (anmeldt af A. Strange Nielsen)

Soranerbiografier 1747-1800
Af Torben Glahn (anmeldt af Erik Sanders)

Ove Rode I og II
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Sv. Houmøller)

Register:

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1975
Ved adjunkt, cand. mag. Christian A. Iuul