forside

Årgang:
83. årgang
14. række 5. bind 3.-4. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 53-187

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1963:3-4

Artikler:

Adam Fabricius og hans Danmarkshistorie
Af professor, dr. phil.Knud Fabricius

Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel
Af byfoged Jørgen Scheel †

Om Fredensborg Slotshaves gartnere før 1852
Af havearkitektJohannes Tholle

Den ambitiøse præst
Af amanuensis, cand. jur. Erik Reitzel-Nielsen

Finansdeputationens Uddeling af Rejsestipendier 1842—48
Af arkivar,cand. mag. Henny Glarbo †

Sydslesvigske Herredsfogeder
Af amtsassessor J. Smith

Prokurator, Skønaand og Patriot
Af kontorchef, cand. jur. H. F. Garde

Meddelelser:

Samfundets regnskab for 1963

Anmeldelser:

Samling af de for Københavns Universitets legater gældende bestemmelser
Af Stig Iuul og E. Villarsen (anmeldt af Albert Fabritius)

Måneds- og reserveløjtnanter 1848-50 og 1864. Særtryk af Tidsskrift for Søvæsen.
Af J. Teisen (anmeldt af Albert Fabritius)

Les maréchaux de la restauration et de la monarchie de Juillet, Leur familles et leur descendance
Af Joseph Valynseele (anmeldt af Albert Fabritius)

Wappenführende Geschlechter der Bundesrepublik Deutschland, Band 17. 1961
(anmeldt af Albert Fabritius)

H. C, Andersens Levneds-Bog 1805-1831
Udgivet af H. Topsøe- Jensen. Tegninger af Des Asmussen (anmeldt af Albert Fabritius)

Glahn-Samfundet
(anmeldt af Albert Fabritius)

En Rejse i Tyskland og Frankrig 1798-1800. Skildret i Breve af Jens Wilken Hornemann
(anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Register:

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Biædel