I 2001 udgav Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie “Tusindvis af Navne – Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1965”.
Siden er der udgivet tillægsbind, og parallelt er det hele samlet det til et akkumuleret register for årgangene 1880-2012 i en søgbar PDF-fil, som kan findes her på Samfundets hjemmeside.

I det nye (2023) søgbare online-register er nu samlet alle personregistre til og med 2023, således at referencer til knap 5.000 artikler i mere end 140 års registre til Personalhistorisk Tidsskrift nu er søgbare online.

Tryk her for at komme til søgesiden >

Vejledning for søgesiden

Indtast dine søgekriterier - enten som fuldtekstsøgning - eller udspecificeret på fornavn, efternavn, kommentarer og årgang, dødsår eller ægteskabsår. 
Specifik søgning ignoreres, hvis fuldtekstsøgning er udfyldt. Der ledes efter poster, der blot indeholder søgestrengen(e). Der kan altså stå hvad som helst før og efter søgestrengen. Man kan benytte jokertegnene: "_" og "%". "_" for et enkelt bogstav og "%" for flere bogstaver.

Resultat: Som et resultat af søgningen vil der blive vist en liste med efternavn og fornavn, evt. kommentar, årgang og sidereference. Der er mere end 400.000 henvisninger til personer i årgangene 1880-2023. Årgangene 1882-1924 indeholder også lister over dødsfald fra året før.

Slå op direkte: Hvor vi har kunne finde det relevante hæfte af Personalhistorisk Tidsskrift på nettet, kan man åbne den pågældende netudgave ved at klikke på årstallet, markeret med et understreget link. Hvis netforbindelsen er langsom, kan det tage tid. Hvis man klikker på sidetallet, blades om muligt frem til den pågældende side. Hvis man klikker på efternavnet, ledes efter den første forekomst af dette efternavn i den pågældende årgang. Dette virker i de fleste browsere, men ikke alle. Hvis det ikke sker, kan man normalt trykke Ctrl-F (Find) i browseren og i det fremkomne felt skrive sit søgekriterie. Gentagne brug af Ctrl-G vil finde evt. efterfølgende forekomster.
For at have succes med at søge i PDF'er skal billedet være tekstgenkendt med en høj kvalitet. Det er tilfældet med de fleste numre af Personalhistorisk Tidsskrift.

Principper for samling af personregistrene: Personerne anføres som hovedregel på deres slægtsnavn, således som det er anført i teksten. Patronymier er i mangel af egentligt slægtsnavn regnet som sådant; f.eks. sættes “Katrine Hansdatter” under “Hansdatter” og ikke, som i en del af de ældre registre, under “Katrine”. Sammensatte navne, f.eks. “Lente-Adeler”, sættes på første dels begyndelsesbogstav, altså i det nævnte tilfælde på “L”. Partikler som von, de, des, de la, zum o.s.v. ses der bort fra; f.eks. sættes “des Vignes” under “V”.

Der har i de enkelte årgange ikke altid været fulgt det helt samme regelsæt med hensyn til, hvor omfattende de enkelte registre skulle være og i hvilket omfang supplerende oplysninger, som kunne bidrage til at identificere de enkelte personer, skulle medtages. Denne varierende detaljeringsgrad er bibeholdt, for ikke at gøre redaktionsarbejdet uoverkommeligt.

På samme måde varierer brugen af accenter samt bogstaver, som ikke har hørt til det danske alfabet, f.eks. bruges ind imellem ð, Þ, ü, ä, ö, å, é, è, ë m.fl. bogstaver, mens de ved andre lejligheder har været søgt “normaliseret” til den tids tilsvarende danske retskrivning.

Det er som hovedregel ikke kontrolleret, om henvisningerne er korrekte, så eventuelle fejl i de oprindelige registre vil gå igen her. Enkelte fejl er dog tilfældigt fundet og derfor naturligvis rettet.

Uden nu afdøde Arne Julins hjælp havde et arbejde af dette omfang slet ikke have kunnet lade sig gøre: De første over 100 årgange er korrekturlæst af ham. Årene 1996-2009 har han også indtastet.

Trods en nok så omhyggelig korrekturlæsning vil der stadig være fejl tilbage. Men alligevel vil jeg dog tro, at registeret vil være et godt supplement til de hidtil udgivne registerbind som hjælp for den, som vil kontrollere om en bestemt person eller slægt skulle være nævnt i Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2023.

God fornøjelse!