forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 145-266

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner (Kendte danskeres anetavler XXVIII)
Af Gregers Hansen

Omkring slægten Andersen fra Lindholm
Af L. B. Fabricius

Christian 4 som make och far
Af Nils Fredrik Beerståhl og Leif Hammar

De statslige arkivers publikationer 1990, en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Småstykker:

Kgl. gartner Lars Rude - et supplement til kontreadmiral T. V. Gardesanetavle (Persh. T. 1987, s. 25ff., nr. 52)
Af H.F. Garde

Anna Johansdatter Foss (Persh. T. 1990, s. 213)
Af Jørgen Wangel

Anna Jensdatter Schyttes rette ægtemand - en kommentar til skoleholder Niels Jacob Siettings og møller Peder Siettings 32 aner (Persh. T. 1991, s. 15ff., nr. 54-55)
Af Holger Hertzum-Larsen

Forespørgsler fra udlande

Orientering:

Generalforsamlingen 1991
Af Poul Steen

Anmeldelser:

Kjærgaard Birks Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

Vester Horne Herreds Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

SkastKjærgaard Birks Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

Vester Horne Herreds Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

SkastHerreds Tingbøge
(anmeldt af Margit Mogensen)

Registraturer over kommunearkiver fra Landsarkivet for Sjælland:Kalundborg 1985, etc.
(anmeldt af N. H. Frandsen)

Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim
Af Harald Nissen og Monica Aase (anmeldt af Knud Prange)

Sølv og Salte. Fotografi og forskning
Red. af Tove Hansen (anmeldt af Poul Steen)

Forstå dit ophav og bliv fri
Af Kirsten Sørrig og Oluf Martensen-Larsen (anmeldt af Poul Steen)

Slægter - Skjolde - Steder - Festskrift til Knud Prange 6. juni 1990
Red.Tommy P. Christensen, Jens Villiam Jensen, Vagn Skovgaard-Petersen og Allan Tønnesen (anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Tamdrup. Kirke og gård
Redigeret af Ole Schiørring (anmeldt af Poul Steen)

Søllerødbogen 1990
(anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 34, 1990
(anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Matrikel der Schleswigschen Studenten 1517-1864
Af Thomas Otto Achelis. Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Søfolk fra Dragør under 2. verdenskrig
Af Svend Jans (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Krybskytter i Danmark
Af Jesper Laursen (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Skytte Lars, en krybskyttes erindringer 1874-1930
Af Lars Chr. Nielsen (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Krybskytteliv, Adolfjensen Pioners erindringer
(anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Lærdom og kunst. Tre Århus-karakteristikker.J. K. Larsen, Jens Ølsgaard, Elias Ølsgaard
Af Annegrete og Vagn Dybdahl (anmeldt af Kirsten Prange)

Den skæve rekrut fra Aalborg (1871-72)
Af Ruth Schmidt (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Als Goethe nach Uetersen schrieb. Das Leben den Conventualin Agusta Louise Gräfin zu Stolberg-Stolberg
Af Elsa Plath-Langheinrich (anmeldt af Bert Lewandowski)

Oldemor Erna. En beretning om en pioner og hendes tid
Af Pia Sigmund (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

En General og hans Samtid - General Erik With mellem Stauning og kaos
Af Ole A. Hedegaard (anmeldt af Jesper Gram-Andersen)

Admiralen. Andreas de Richelieu
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Poul Steen)

Syv år blandt krigsfanger, erindringer 1942-48
Af Chr. Christiansen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Erindringer
Af Thorkil Kristensen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Navneregister

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1991
Ved Poul Steen