forside

Redaktion: 
Michael Dupont (ansv.)
Anne Dorthe Suderbo
Sonja Storm Tuxen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Links:

Læs Personalhistorisk Tidsskrift

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke-Munkernes saga
Af Ole Færch

Hans Jacobsen Schiørt – Christian den 4.s ingeniør
Af Bjørn Westerbeek Dahl

Johann Albrecht von Korff – russisk gesandt i Danmark
Af Jesper Overgaard Nielsen

Hans Helgesen og hans tid i Frankrig. Korrigering af en biografisk fodnote
Af Per Nielsen

Breve fra Treårskrigen. Familien Bauers brevsamling
Af Mikael Kristian Hansen

Småstykker:

Fortegnelse over nu tilgængelige sydslesvigske kirkebøgers begyndelsesår
Af Hans H. Worsøe

I forlængelse af småstykket "Sydslesvigske kirkebøger tilgængelige på mikrokort i Danmark" i Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1 bringes nu den lovede kirkebogsfortegnelse.

Orientering fra bestyrelsen

Nyt fra Norden

Indkaldelse til generalforsamling 2009

 Nekrolog:

Carl Langholz 1921-2009
Af Hans H. Worsøe

Anmeldelser

Kongemordet i Finderup Lade
Af Troels Brandt (anmeldt af Carl E. Jørgensen)

- for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Dansk Læreruddannelse. Bind 1
Af Karen B. Braad, Christian Larsen, Ingrid Markussen, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen (anmeldt af Søren K. Lauridsen)

Leonhards Minder - fra københavnerdreng til landsbypræst i 1800-tallet
Ved Jørgen Ravn Elkjær, Lise Gotfredsen og Lisbeth Skovgaard (udg.) (anmeldt af Henrik Gjøde Nielsen)

Drømmen om København. Portræt af en årgang, der kom på benene
Af Henning Fonsmark (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Rytterkongen. Et portræt af Christian 10.
Af Knud J.V. Jespersen (anmeldt af Knud Prange)

At skikke sig efter tiden er den største klogskab... To betænkninger fra 1658-1660
Ved Leon Jespersen (red.) (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Jyske tingbøger. Kronologiske uddrag af alle sager. Lensregnskaber, Stedsmål og sagefald
Af Bjarne og Kirstin Nørgaard Pedersen (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Meddelelser

Vejledning til forfattere

Publikationer og prisliste