Forside 1982_1

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-126

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979
Af Dorthe Gissel:Dorthe Gissel

Svensk af fødsel. Personalhistorisk kildemateriale opstået som følge af udenrigspolitikkens konsekvenser for dansk lokaladministration 1808
Af arkivsekretær Finn Andersen

De 5 ældste led af slægten Sletting
Af fhv. kommunaldirektør, cand. polit. Gregers Hansen

Spørgsmål fra medlemmerne

Fotograf Valdemar Eugen Lüsbergs anetavle
Af Aksel Nellemann

Anvendelse af 2-talsystemet ved nummerering i slægtstavle
Af civilingeniør Carl Albert Zeuthen 

Småstykker:

 

Orientering:

Jubilæer, møder kurser, blade m.v.

Regnskab for 1981

Samfundets ekstraordinære generalforsamling

Nordisk slægtsforskerkonference 1982

Anmeldelser:

Brev fra Amerika. Danske Udvandrerbreve 1874—1922
(anmeldt af Chr. D. Nøkkentved)

Kulturminder
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger
Ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger (anmeldt af Henning Heilesen)

Mordet i Sønder Økse
Af Mogens Jerver

Landmandsslægten Hagemann gennem 400 år
Af G. A. Hagemann (anmeldt af Finn H. Blædel)

Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1981
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864
(anmeldt af Hans H. Worsøe}

Slægtsforskning - en bogliste fra biblioteket

Love:

Love for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie