forside

Redaktion: 
Jørgen Mikkelsen
Anne Dorthe Suderbo
Gitte Høstbo
Christian Larsen
Ida Dybdal

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 119 s.

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Indholdsfortegnelse 2003

Navneregister 2003

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2003:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Hvornår og hvor blev Morten Spangberg født?
Af Peter Ulf Møller og Wieland Hintzsche

Når man har stillet træskoene
Af Jørgen Østergaard

Skipperslægten Hundevad i 1700-tallets Haderslev
Af Bodil Clausen

Jakob Nielsen Gyldenstiernes efterslægt - fra højadel til lavadel ca. 1320-1550
Af Lise Selvig Olsen

Småstykker

Fejl og fakta i historieformidling
Af Bent Østergaard

Historien om Slesvig-fiskeren Heinrich Christian Leopold Nanz' (Lazarus) jødiske herkomst
Af Nils Vollertsen

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon
Af Sv. Cedergreen Bech

Flere supplementer til Dansk Biografisk Leksikon
Af Svend Balslev

Weilbachs kunstnerleksikon - lidt post festum
Af N.H. Frandsen

Orientering:

Nyt fra Norden

Anmeldelser.

Mentalitet og historie
Ved Charlotte Appel, Peter Henningsen og Nils Hybel (red.) (anmeldt af Michael Bregnsbo)

Danske slægtsbøger 1986-2001
Af Michael Bach (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Legatstamtavle for Det Tutein'ske Familielegat 
Af Anna-Sophie Tutein Langfeldt (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Over Øresund før Broen 
Ved Elisabeth Bloch m.fl. (red.) (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen)

Borgere og bybefolkning
Af Ole Degn (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Brendekildes billedverden - stemning og skæbne
Af Gertrud Hvidberg-Hansen (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen)

Danskere og danskheden i USA
Ved Torben Grøngaard Jeppesen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Thi de var af stor slægt 
Af Marianne Johansen og Helle Halding (anmeldt af Henrik Lerdam)