forside

Årgang:
87. årgang
15. række 2. bind 1.-2. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-80 og s. 1-40

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1967:1-2

Artikler:

Navneloven af 1961
Af politimester A. Foldspang

Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved
Af fuldmægtig F. S. Grove-Stephensen

Admiral Henri Konows barndomserindringer
Af lektor Tage Kaarsted

Friederich Ludewig Konows bibeloptegnelser
Af grosserer Hans Konow

Små meddelelser:

Slekten Mathiesen

Bachmann - en oplysning og en berigtigelse

Tilføjelse til artiklen om borgmester Trellund i Kalundborg

Berigtigelse

Nekrolog:

Thomas Otto Achelis
Ved Olav Christensen

Orientering:

Orientering

Regnskab for Samfundet for dansk. Genealogi og Personalhistorie 1966

Anmeldelser:

Slægtshistoriske studier i Sønderjylland
Af Johan Hvidtfeldt. 2. udgave ved Hans H. Worsøe (anmeldt af Albert Fabritius)

Malmöhistoria i sten. II
Af Einar Bager (anmeldt af Albert Fabritius)

Thorvaldsens portrætbuster I—III
Af Else Kai Sass (anmeldt af Albert Fabritius)

Lokalhistorie-Rigshistorie ... og andre artikler fra Fortid og Nutid
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Historisk Samfund for Ribe Amts småskrifter
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Vaabener benyttet i Slægterne Fabricius og Fabritius i Danmark
(anmeldt af K.P.)

Ny litteratur om sønderjyske lærere
(anmeldt af Aage Bonde)

Jacob Fabricius den Yngres optegnelser 1617-1644
Udg. v. A. Andersen (anmeldt af Albert Fabritius)

Glahn-Samfundet. VI, 3.
(anmeldt af Albert Fabritus)

En familieskildring
Af Troels G. Jørgensen (anmeldt af Finn H. Biædel)

Admiral Henri Konows erindringer
1.-2. Udg. v. Tage Kaarsted (anmeldt af Frank Jørgensen)

Barn i Herrnhuternes Christiansfeld
Af Andreas Øster (anmeldt af Albert Fabritius)

Spørgsmål fra medlemmerne:

Rochow og Randrup

Permeth

Ældre hæfter

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1965
Ved redaktør Niels Friis