forside

Årgang:
96. årgang
16. række 4. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-103

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1976:1

Artikler:

Indfødsretten - en analyse af embedsstandens og adelens nationale rekruttering før og under enevælden
Af Lektor, mag. art. Knud Prange

2 slægter Find
Af Ekspeditionssekretær Finn H. Biædel

Hvad en navneklud kan fortælle. (Den genealogiske opbygning af en navneklud)
Af Museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen

De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer
Af Fhv. kommunaldirektør, cand. polit. Gregers Hansen

Diplomaten Gottlieb Schütze (ca. 1722-84) og hans stambog
Af Overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Små meddelelser

Broder Thøger Jensen og slægten Løvenbalk

Ved Henning Paulsen. Replik af N. V. Steenstrup

Rettelse til Wibergs præstehistorie vedr. Svend Willumsen Lynge

Ved Caspar Hassing

Anmeldelser

De fynske godsarkiver. En introduktion
Af Lotte Jansen. (Anmeldt af Knud Prange)

Registratur over arkivalier m. m. i Møntergaarden pr. 1.2.75
(Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Veritas et honor regis
Af E. Ladewig Petersen. (Anmeldt af Henning Paulsen)

Bondekær eller tyran?
Ved Mikael Venge. (Anmeldt af Harry Christensen)

Landmåling og landmålere. Danmarks økonomiske opmåling
Af Svend Balslev og Hans Ejner Jensen. (Anmeldt af Paul G. Ørberg)

Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906. Breve fra Carl Mæhl til Harald Krabbe 1886-1916.
Udg. af Ivan Katié. (Anmeldt af Vello Helk)

Lun Vinter
Af Hans Bendix. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Arven. En forlæggers erindringer
Af Herbert Hirschsprung. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erindringer 1947-50.
Af Ole Bjørn Kraft. (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Fra mit livs rejse. Erindringsglimt og refleksioner
Af Per Krarup. (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt
Af Ruth og Kaj Sieverts. (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Teologisk stat-Kirkelig håndbog 1975
(Anmeldt af Henning Heilesen)

Huset Glücksborg i 150 år I-II
Af Bo Bramsen. (Anmeldt af Svend Houmøller)

En Frøstrupslægt fra Vendsyssel
Af William Nielsen. (Hans H. Worsøe)

Meddelelser fra Samfundet

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1975

Orientering