forside

Redaktion: 

Jørgen Mikkelsen (redaktør)
Tommy P. Christensen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 119-235

Udgivet med støtte fra:
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Undervisningsministeriets tipsmidler
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge
Af Edvard Paludan 

Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt
Af Anna Marie Lebech-Sørensen

Slægten Fohlmann fra Tyrstrup
Af Bodil Clausen og Aage Heiken

1700-tallets købstæder - stagnation eller dynamik?
Af Jørgen Mikkelsen

Småstykker:

Slægtsforskning ved hjælp af Internet 

Litteratursøgning i cyberspace 

Genealogie - en teoretisk vejledning fra 1818 

Et udvalg af grønlandsk slægtslitteratur 

Querin Farver og Corin Silman

Nekrolog:

Gregers Hansen 1900-1997

Orientering:

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon

Anmeldelser:

Historiske årstal
Af Paul Holt og Mikael Holt (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen
Af Erik Gøbel og Knut Sprauten (anmeldt af Karl Peder Pedersen)

Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Afdeling for Oldtid og Middelalder. Nationalmuseets Vejledninger
(anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Håndbog i slægtshistorie
Af Hans H. Worsøe (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Mesing by 1458-1767
Af Kirstin Nørgaard Pedersen (anmeldt af Anton Blaabjerg)

Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753
Af Bodil Clausen (anmeldt af Anton Blaabjerg) 

"Liimfabrikken" på Amagerbro. Et industrieventyr fra forrige århundrede
Efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser. Kommenteret og suppleret af Erik Housted (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Fremskridtets mænd. En udstilling af skydeskiver fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
Af Thorkild Kjærgaard (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Danske Forstkandidater 1897-1996
Af Svend Balslev (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Danske middelalderforskere - en oversigt
Ved Henrik Lerdam (anmeldt af Jørgen Mikkelsen) 

Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass
Af Gunner Schaumburg-Müller (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Familieliv i Danmark 1550 til år 2000
Af Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Lønligt liv er lykkeligt. Bernhard Olsen som kulturhistoriker
Af Holger Rasmussen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen) 

Kærlighed i Kiel. Af en dansk officers efterladte papirer 1825-28
Af Jacob Thode Ræder. Udgivet af Agnes Ræder Clausen (anmeldt af Poul Steen) 

Frihed er det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp
Af Poul Nyboe Andersen (anmeldt af Jørgen H. Barfod) 

Adrian Bekker 1719-1803. Levnedsbeskrivelse
Af Aksel Röhling (anmeldt af Karl Peder Pedersen)