forside

Årgang:
82. årgang
14. række 4. bind 3.-4. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 61-204

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1962:3-4

Artikler:

Kommandør Carl Christian Hokks Dagbøger som Konsul i Tunis
Af kontorchef Harald Holck

»Skandinavism« vid Medelhavet
Af oberst Gösta Hahr

Danske, norske og slesvig*holstenske Studenter ved Universitetet iLeipzig 1660—1709
Ved grosserer H. Friis

Slægterne Lund fra Orelund
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E.Juel-Hansen

Karen Blixen og Jens Aabel
Af arkivar, mag. art. Knud Prange

Andreas von Barby og Faurholm 1547—1554
Af videnskabelig assistent, mag. art. Erling Ladewig Petersen

Meddelelser:
Samfundets regnskab for 1962

Nekrolog:

Herman Friis
Ved kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. Abbert Fabritius

Register:

Register
Ved genealog Alfred Larsen t og fuldmægtig Finn H. Biædel