forside

Årgang:
99. årgang

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-303

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1979

Artikler:

Forord
ved formanden Sven Houmøller

Opstillingsprincipper og personnummerering i konsangvinitetstavler
Af overlæge K. Albertsen

Sjællands stifts præstearkiver
Af registrator Finn Andersen

Matrikelarkivet og den personalhistoriske forskning
Af kontorchef Svend Balslev

Personalhistoriske kilder i grønlandske arkiver
Af forskningsstipendiat Kirsten Elisabeth Canning

Hærens arkiv set i forhold i slægts- og personalhistorie
Af major Ib Carl

Rigsarkivets og landsarkivernes kildepublikationer og arkivoversigter af personalhistorisk interesse
Af forskningsstipendiat Ole Degn

Slægten og retssystemet
Af professor Ole Fenger

Pastor Aage Dahis præstehistoriske samlinger i Rigsarkivet
Af overarkivar Vello Helk

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639
Af redaktør Henning Jensen

Et udvortes tegn på erkendt borgerværd — Om ordenskapitlets ridderbiografier
Af kongelig ordenshistoriograf, professor Tage Kaarsted

Personalhistorie i Erhvervsarkivet
Af arkivar Finn H. Lauridsen

Slægtshistorie/Lokalhistorie
Af lektor Knud Prange

Byernes brandtaxationer og deres kildeværdi for genealogisk og lokalhistorisk forskning
Af cand. mag. Louise Skak-Nielsen

Slægtsforskeren og Københavns Stadsarkiv
Af fuldmægtig Eigil Skall

Genealogisk Mikrofilm - svenska synpunkter
Af direktør Henric Sollbe

Studenter jubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde
Af cand. magerne Jette Kjærulff Tuxen og Ole Tuxen

Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab. Deres vilkår og mulighederne for at følge dem og deres forældre
Af arkivar Hans H. Worsøe

Småstykker:

Arkivadresser: Norge og Sverige

Arkivadresser: Finland, Færøerne og Island

Slægtsforskning i udlandet - nogle adresser og hjælpemidler

Provstikirkebogskontorerne inden for den nordelbiske luthersk-evangelske kirke

Meddelelser

Genealogiske og heraldiske kongresser i 1980

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie for 1978.

Anmeldelser

Dansk biografisk leksikon 1-16. Tredie udgave
Under redaktion af Sv. Cedergreen Bech (anmeldt af Finn H. Blædel)

Musikkens historie i Danmark I—III
Af Niels Schiørring (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Heraldik og historie. 2. udg.
Af Knud Prange (anmeldt af Nils G. Bartholdy)

Lensregnskaberne, en oversigt
Af Thelma Jexlev (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1878-1978
Af Povl Eller (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele: Godsarkiverne
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Svanninges gamle gårde. 29 artikler
Af Kaj Mehr (anmeldt af Hans H. Worsøe)

De kungl. svenska Ridderordnarna 1975
(anmeldt af Nils G. Bartholdy)

Student i Århus. 15 erindringsbilleder
Samlet af Gustav Albeck (anmeldt af Hans H.Worsøe)

Tilføjelser og rettelser til H. Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere 1869-1919
Af Finn H. Blædel (anmeldt af Otto Vilh. Sommer)

Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920 I—II
Af L. S. Ravn (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978 I—II
Af Gunnar Sandfeld (Anmeldt af Harry Christensen)

Slægtsregister over Chresten Justesen (Bach) og Ane Andersdatters slægt
(anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Stamtavle over Bjerre-slægten. 3. udg.
v. Frits Bjerre (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Dørken-, Havbo- og Mulvad-slægterne
Af Jens Kr. Larsen (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Slægtsbog over familien Glahn. Bd. 1
Ved Torben Glahn (anmeldt af Hans H. Worsøe)

En hedebondes optegnelser - Christen Hede 1809-1891
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Paul G. Ørherg)

Familien Holm. Stamtavle
Af Agnes Guldbrandsen (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Samling af meddelelser om personer og familier af navnet Hvas
Af F. Hvass. Supplement af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Anetavle for Birthe Marie Nielsine Jacobsen
Af Svend Jacobsen (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Nachfahrentafel der Familie Johannsen aus Tingleff. 2. erweiterte Auflage
Af Klaus Regius (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Pjentemølleren og hans dagbog
Af Otto Jonasen (anmeldt af Harry Christensen)

Slekten Nissen fra Bov sogn i Sønderjylland
Af Gunnar Bruun Nissen og Harald Nissen (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Slægten Resen/Reesen, fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt
Af Mary Windfeldt Kaiser (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Erindringer
Af Henrik V. Ringsted (anmeldt af Finn H. Blædel)

Den seidelinske slægtsbog IV
Af Mogens Seidelin (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægten Weinreich fra Bjergsted, 2. udg. bd. 3: En bornholmsk slægtsgren
Af Christian og Erik Weinreich (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Aarhuus-Tids-Fordriv
Af Johan Albrecht With, udg. ved Kjeld Elkjær (anmeldt af Paul G. Ørberg)

Kraks Blå Bog 1979
(anmeldt af Hans H. Worsøe)