forside

Årgang:
92. årgang
15. række 6. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 121-307

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1972:2

Artikler:

Konsangvinitetstavlen
Af overlæge K. Albertsen

Slægten Bojesens afstamning
Af adjunkt, cand. polyt. Svend Jacobsen

Illumstudier V. Peder Ipsen Mali og hans efterkommere.VI. Hans Jacobsen og hans efterkommere
Af civilingeniør Palle Gravesen

Jørgen Mathiesen og hans børn II
Af arkivar, cand. mag. J. Nybo Rasmussen

Små meddelelser:

Små Drakenbergstudier
Ved arkivar, cand. mag. Paul G. Ørberg

Rettelser og supplerende oplysninger til familien von Hatten fra Holsten
Ved C. J. Pape

Studiegruppe vedr. Thøger Jensen Løvenbalk

Orientering:

Kirkebøgernes afskaffelse

Foreningsmeddelelser

Anmeldelser:

Lokalhistoriske arkiver
Af A. Strange Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre I.1769-1807
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Quattuor centuriæ epistolarum. Provst Johannes Pistorius' brevsamling 1541-1605
(anmeldt af Urban Schrøder)

Århus-Årbog 1972
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Adelig opfostring
Af Birte Andersen (anmeldt af Vello Helk)

Tyskuddannede lærere ved danske kommunale skoler i Sønderjylland 1920-63
Af L. S. Ravn (anmeldt af Olav Christensen)

Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre
Af L. S. Ravn (anmeldt af Olav Christensen)

Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864
Af L. S. Ravn (anmeldt af Olav Christensen)

Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringenfra Danmark 1868-1914
Af Kristian Hvidt (anmeldt af Harry Christensen)

Jydske almuefolk I og II
Af Eva Lund (anmeldt af Hans H. Worsøe)

En Hardsysselslægt
Af Benny Boysen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ane- og slægtskabstavle for Mette Elisabeth og JengePernille Strandbygaard
Af J. B. Strandbygaard (anmeldt af K. Albertsen)

Boganis
Af Thomas Dinesen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Af livet rigt benådet
Af Huno v. Holstein (anmeldt af Finn H. Biædel)

Politik blandt mennesker
Af Erhard Jakobsen (anmeldt af Finn H. Biædel)

Jes Jessen. Maleren fra Åbenrå
Af Hanne Poulsen (anmeldt af Olav Christensen)

Mit gyldenblonde liv
Af Povl Sabroe (anmeldt af Finn H. Blædel)

Så smid dog de vestjydske træsko
Af Kai Holm (anmeldt af Finn H. Blædel):