forside

Årgang:
87-88. årgang
15. række 2. bind 4. hæfte

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 161-272

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68:4

Artikler:

To præster. Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved, hans eftermand og deres nærmeste slægt
Af viceskoleinspektør Erling Petersen

Anesammenfald og aneforskydning. Sewall Wrights indavlskoefficient, en biologisk relevant beregningsmetode
Af læge K. Albertsen

Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis' matrikel
Af arkivar, dr. phil. Vello Helk

En slægt Faaborg (Højen-slægten)
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Oversigt over de adelsdiplomer, der er tildelt borgmester Niels Jacobsens descendenter eller disses ægtefæller
Af cand. jur. Carsten Teilman Hald

Slægtshistorisk forening, Århus, 1957-1967
Af Overbetjent P. Porse

Orientering:

Orientering

Spørgsmål:

Collin

Mathiesen-Moth seglets stampe

Blom

Oppenhagen

Smidt og Søbøtker. Ostergaard

Ældre hæfter

Små meddelelser:

Rasmus Other og Ambrosius Stub

Storm

Trellund

Apoteker i Christiansted P. E. Benzons dagbøger og breve, nogle bemærkninger

Glud i Kalundborg

Rettelser og tilføjelser til Aage Dahl: Femerns præstehistorie til 1864

Anmeldelser:

Sjællandske Retsbetjentarkiver før 1919. Frederiksborg amt I. Foreløbige arkivregistraturer
(anmeldt af F. S. Grove-Stephensen)

Dødsfall i Norge 1763-1825.
Af Jørgen Gløersen (anmeldt af Sven Houmøller)

299 Epitaphs on the Jewish Cemetary in St. Thomas, W. I. 1837-1916. 2. ed.
Af Jul. Margolinsky (anmeldt af Sven Houmøller)

Porphyria - A Royal Malady
(anmeldt af K. Albertsen)

Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879
Ved Carl E. Jørgensen.(anmeldt af Vello Helk)

Generalstabens Guidekorps
Af E. O. A. Hedegaard (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Teologisk Stat 1965-66
(anmeldt af Henning Heilesen) 

Danske teologer og præster. Med en oversigt over Danmarks præsteembeder
Redigeret af Sven Houmøller (anmeldt af Henning Heilesen) 

Dansk Økonomstat, 1966
Redaktion af Erik Hjelmar (anmeldt af Lennart Konow)

Danske historikere 1965
Red. af H. K. Kristensen, Knud Prange og Johan Hvidtfeldt (anmeldt af Sven Houmøller)

De gamle Byfoged- Birke- og Herredsfuldmægtige
Redigeret af Jep Lauesen Frost (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Haderslev Latinskoles Historie 1567-1967
Af M. Favrholdt (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Svenska Släktkalendern 1967.
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Troskyldigt forår
Af Hans Bendix (anmeldt af Finn H. Blædel)

Naturforskeren, apoteker på St. Croix Peder Eggert Benzon's efterladte dagbøger og breve (1816-1840)
(anmeldt af Kurt Bærentsen)

Erindringer. Barndom. 129 S. - Ungdom. 170 S.
Af Tove Ditlevsen (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Glahn-Samfundet VI, 4. hefte
(anmeldt af Albert Fabritius)

Slægten Graa på Bornholm. U. St. [1967]. (26 upag. blade)
Af Angelo Kennebo (anmeldt af Albert Fabritius)

Heide-slægten fra Holsten gennem mere end 300 år
Af Elisabeth Heide Gregersen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Johs. V. Jensen og Viborg. Latinskoleårene 1890-93.
Af Oluf Friis (anmeldt af H. Topsøe-Jensen)

Kaptajn Valdemar Larsen af Kastrup og hans efterslægt
Af S. Mørch Albrectsen, Eskild Friehling (anmeldt af Albert Fabritius)

Slægten Rambusch. Vinderup 1965.
Af Sigurd Rambusch (anmeldt af Sven Houmøller)

Sabroe slægter. Stamtavler
Samlet af Axel S. Sabroe (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ambrosius Stub og hans ærøske Forbindelser
Af Erik Kroman (anmeldt af Arne Winther)

Fra fire kongers tid. Geheimeråd J. P. Traps erindringer. Bd. 3
Ved Harald Jørgensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Register:

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Blædel