forside

Årgang:
80. årgang
14. række 2. bind 4. halvbind

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 141-216

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1960:4

Artikler:

Fire Breve til Arkitekt Hans Kristjan Tybjerg 1842—49
Ved overbibliotekar, dr. phil. H. TopsøeJensen

Marinens Arkiv i Rigsarkivet som personalhistorisk Kilde
Af kommandørkaptajn H. F. Kiær

Bidrag til Familien Wandals Historie
Af sognepræst Aage Dahl

Vestindiske jurister
Af ekspeditionssekretær, cand. jur. H. F. Garde

Rettelser og tilføjelser til Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris m. fl.
Af ekspeditionssekretær, cand. jur. H. F. Garde

.Danske Studenter i Ingolstadt 1549—1659
Af grosserer H. Friis

Register:

Register
Ved genealog Alfred Larsen