Forside

Redaktion: 
Katharina Zander (ansv.)
Michelle Lykke Hjortgaard
Mads Lykke Hjortgaard
Sanja Storm Tusen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-135

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Navneregister 2011

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Mogens Gøye. Strategi i ægteskab blev grundlagt af Danmarks største jordbesidder
Af Christiana Frank

Pesten i København i 1564
Af Anja Nielsen

Med stor fare og besvær. Social dynamik under den anden Carl Gustaf-krig
Af Maria Kargaard

Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten - en præsentation af nogle vigtige arkivserier, del 2
Af Jørgen Mikkelsen

Franz Liszt og de danske pianister. I anledning af Franz Liszts 200-års fødeselsdag 2011
Af Peter E. Nissen

Orientering fra bestyrelsen

Anmeldelser:

Til venstre hånd: Danske kongers elskerinder, 1. udgave. Gyldendal, 2010.
Af Michael Bregnsbro

Danmarks arresthuse. Udgivet af Jurist- Økonomforbundets Forlag, 2010.
Af Peter Garde, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup

Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Sønderborg 2010.
Af Peter Dragsbo (red.)

Skånelands Medeltid. Orter og Ätter. Del E-F, Monitor Förlaget, Graagården i Vä, S-291 65 Kristianstad, 2010.
Af Tor Flensmarck

Magt og Pragt. Enevælde 1660-1848, Gads Forlag, 2010.
Af Thomas Lyngby, Søren Mentz og Sebastian Olden-Jørgensen

Otto Bache 1839-1927, Rønnebæksholm, Næstved. Randers Kunstmuseum, 2009.
Af Hanne Pedersen

Sønderjyllands Historie, bd. 2. Efter 1815. Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2009.
Af Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red.)

Løvendal. Ludvig XV's danske General. Eksperimental Forlag, 2009.
Af Kjeld Stabel

Slægten von Brodorff. De første 500 år i Slesvig-Holsten. Eksperimental Forlag, 2011.
Af Kjeld Stabel

Meddelelser

Publikationer og prisliste

Vejledning til forfattere

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2011