forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 115-226

Udgivet med støtte fra:
Tipsmidlerne
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Falden kvinde eller enlig mor?- de ugifte mødre og deres sociale placering, ca. 1700-1960
Af Hans H. Worsøe: 

Separations- og skilsmissesager. En arkiwejledning
Af Ole Bech Knudsen

De statslige arkivers publikationer 1992, en oversigt
em>Af Grethe Ilsøe

Orientering:

Släktsforskardagarna i Luleå 12.-15. august 1993
Af Birgit Flemming Larsen

Generalforsamling 1993

Indtastning af kilder på EDB. Kildeindtastningsprojektet og dets perspektiver
Af Elsebeth Paikin

Koldinghus Birketing 3.12.1748-1.9.1761- en justitsprotokol på diskette
Af Johs. Lind

Fremragende hjælpemiddel
Af Knud Prange

Dansk Slægtsgårdsforenings arkiv på Gl. Estrup - en orientering
Af Ejgil Overby

Mogens Seidelin 1913-1993
Af Hans H. Worsøe

Svend Erik Sørensen 1923-1993
Af Hans H. Worsøe

Hvem Forsker Hvad. Regnskab og beretning 1992

Småstykker:

»Brødrene Thestrups døtre« en rettelse
Af Knud Prange

Debat:

En skuespillers erindringsblade - og retten til deres benyttelse i forskningen

Anmeldelser:

Arkivvejviser 1993
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Foreningsarkiver fra Århus amt - registratur og oversigter
(anmeldt af Knud Prange)

Vemmetofte Kloster. Arkivregistratur
(anmeldt af Knud Prange)

INDSIGT. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 2 »Americana«
(anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Skifter fra Køge 1597-1655
(anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41
(anmeldt af Knud Prange)

Ministermøder 1900-1901. Ministermødeprotokol 1901-1905. Ministermødeprotokol 1905-1908
(anmeldt af John T. Lauridsen).

Gejstlighedens syn på samfund og øvrighed 1775-1800,belyst ved trykte prædikener og taler
Af Michael Bregnsbo (anmeldt af John T. Lauridsen)

Fynske årbøger 1992
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Kongeriget Danmarks industrielle forhold
Af O.J. Rawert (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Bogtrykkerne i København og deres virksomhed,ca. 1600-1810
Af Harald Ilsøe (anmeldt af Tommy P. Christensen)

I Guld og Himmelblaat.En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid
Ved Jørgen Kjeldsen (red.) (anmeldt af Hans H. Worsøe)

- Det skete. Modstandsbevægelsen på Skaarup Statsseminarium under2. verdenskrig
(anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Store familier i små huse. 77 hus-familier i 1800-tallets Kyndby
Af Hanne Willert (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Den von Schiebell-Arenstorffske familiestiftelse
Af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Stamtavle over slægten Kirsteini Danmark
Af Olaf Boserup Kirstein (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Stamtavle over efterkommere efterJustitsråd Georg Chr. Ulrich
Af Kay Sparre-Ulrich (anmeldt af Henning Jensen)

Aksel Larsen - en politisk biografi
Af Kurt Jacobsen (anmeldt af John T. Lauridsen)

Hvorup-Iowa tur/retur
(anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Jægeren Kaj Munk.Mennesket, digteren og præsten
Af Bjarne Nielsen Brovst (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Liva. En biografi
Af Erik Hvidt (anmeldt af John T. Lauridsen)

Register:

Register til årgang 1993
Ved Poul Steen