forside

Årgang:
89. årgang
15. række 3. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 81-204

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1969:2

Artikler:

Befolkningsgenealogi
Af læge K. Albertsen

Ankersmedeslægten Lund
Af civilingeniør Ernst Haderup

John Gudmundsen Effersøe
Af arkivar, cand. mag. Henning Heilesen:

Det personalhistoriske materiale i amtsarkiverne og dets udnyttelse
Af Arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

Illum studier. Om beboerne af øen Illum og deres efterslægt
Af civilingeniør Palle Gravesen

Små meddelelser

Utrykte genealogiske arbejder. En opfordring
Af afdelingsbibliotekar Sven Houmøller

Ridefoged Christen Knudsens efterkommere (Supplement)

McCulloch of Kindeace

Rettelser og tilføjelser til »Candidati og examinati juris 1737-1936«

Anmeldelser

Litteratur om Søllerød kommune
(anmeldt af Sven Houmøller)

Familial Interrelatedness in a Swedish Rural Population
Af E. Essen-Möller (anmeldt af K. Albertsen)

Slægten Hiort i Danmark og Norge
Af Esbjørn Hiort (anmeldt af Sven Houmøller)

Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens
Af Carl Mygind (anmeldt af Sven Houmøller)

Biskop Rasmus Møllers slægt
Ved Lise Lund (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Tilføjelse til anmeldelse af Dansk Økonomstat 1966

Register

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Blædel