forside

Årgang:
84.--85. årgang
14. række 6. bind 3. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 65-144

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65:3

Artikler:

Jørgen Mathiesen, død 1656, stadskaptein i København
Ved godsejerJørgen Mathiesen

Femerns Præstehistorie til 1864
Af sognepræst Aage Dahl

Slægten Erreboe
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Tilføjelser til Otto Fr. Arends : Gejstligheden i Slesvig og Holsten
Af amtsassessor J. Smith

Anmeldelser:

C, E, F. Weyses breve. Kbh. Munksgaard, 1964. Bd. 1-2
(anmeldt af Richard Hove)