forside

Redaktion: 
Stella Borne Mikkelsen (ansv.)
Michael Dupont
Susanne Krogh Jensen
Anne Dorthe Suderbo

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 164 s.

 Links:

Navneregister 2006

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Jernbanens folk. Personalhistoriske kilder i jernbanearkiver 
Af Christian Larsen 

Nyt om Christen Ottesen Blichfeld og hans efterkommere 
Af Kirstin Nørgaard Pedersen 

Hagen - Steenbrikke En glemt dansk-estisk stormandsslægt
Af Christian Hau 

Småstykker:

En fynsk slagter "i kongens klæder" 1891. Niels Peder Larsens soldaterbreve til sin hustru Sine Hansen 
Af Michael Dupont 

Martha - en splittet person? 
Af Niels H. Frandsen 

Anefeltet - eller hvordan vi kan sikre os, at de næste generationer ikke skal starte helt forfra med det arbejde, vi selv har brugt år på? 
Af Jørgen Stage Larsen

Dagligdagsskriftens udvikling i Danmark. Gotisk kursiv 1350-1500 
Af Michael Dupont 

Hjemmesider for slægtsforskere 
Af Gitte Bergendorff Høstbo 

Orientering: 

Generalforsamling 2006 

Resultatopgørelse og balance 2005 

Nyt fra redaktionen 

Rotary møde i Bella Centret
ved Gitte Bergendorff Høstbo

Ingvar Musaeus-Nielsen (nekrolog)
ved Hans Worsøe

Anmeldelser: 

De måske Udstødte: Historiens marginale eksistenser
Af Lars Andersen, Poul Duedahl og Louise N. Kallestrup (anmeldt af Adam Lindgreen)

I jernlænker. Christian Siegfried von Piessens livsforløb 1646-1723
Af Ruth Andersen (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Bevar billedet - Vejledning i bevaring af fotografier og film
Af Karen Brynjolf, Katja Rie Glud og Ulla Kejser (anmeldt af Steen Schøn)

Odensebogen 2005. Da H. C. Andersen var barn
Af Per Boje rn.fl. (anmeldt af Adam Lindgreen)

Veje til danskheden. Bidrag til den moderne nationale selvforståelse
Ved Palle Ove Christiansen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Fakta om Elvira Madigan og Sixten Sparre
Af Anders Enevig (anmeldt af Gitte Bergendorff Høstbo)

Diplomatarium Hornumense: Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herred, Nibe og Nørholm birk 1216-1636
Af Ole Færch (udg.) (anmeldt af Adam Lindgreen)

Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nørholm og Nibe birketing samt Hornum-Fleskum herredsting
Af Ole Færch (anmeldt af Adam Lindgreen)

Til et folk de alle høre... Den jødiske minoritet i Danmark
Ved Henri Goldstein (red.) (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Slægtsforskerens ABC: En håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning
Af Jørgen Green (anmeldt af Adam Lindgreen)

Danske i USA 1850-2000 - en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere
Af Torben Grøngaard Jeppesen (anmeldt af Adam Lindgreen)