1978 1 forside

Årgang:
98. årgang
16. række 6. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-119

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1978:1

Artikler:

Retsbetjentarkivemes betydning for den personalhistoriske forskning
Af landsarkivar dr. phil. Harald Jørgensen

3 Brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt I
Ved pastor Elith Olesen

Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870. Social og økonomisk struktur
Af arkivar, cand. mag. Margit Mogensen

Små meddelelser og spørgsmål:

Personnummerering i anetavler
Ved K. Albertsen

En balscene
Ved H. Bernhoft

Christian Birchs stambog 1779- 86
Ved Vello Helk

Godsforvalter Nicolai Clausen d. Ældres hustru Catharina Clausen f. Steenbech, Trøjborg
Ved R. S. Grove-Stephensen

Spørgsmål:

Kroymann
Ved Georg Jürgensen

George Fleming Holdt
Ved Steen v. Euler-Chelpin

Orientering:

Nyt tidsskrift for slægtshistorikere

Anmeldelser:

Gotisk skrift. Læsestykker
Samlet af Georg Simon (Anmeldt af Wolf Møller)

Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland - Københavnske politi- og domsmyndigheder IV: Skifte og overformynderiarkivalier

(Anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland: Landsting- og kommissionsdomstolsarkivalier
(Anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Die Flensburger Geburtsbriefe
Af Gerhard Kraack (Anmeldt af Vello Helk)

I rigsarkivets tjeneste. Nogle erindringsblade fra årene 1934-62
Af Harald Jørgensen (Anmeldt af E. Snorrason)

Den danske lægestand 1479-1900 og andre reprotryk
Af Kristian Carøe (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Grosserer Skjold C. G. E. Børgesen og dr. phil. Frederik C. E. Børgesens slægt
Af Birthe Børgesen (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Meddelelser fra bestyrelsen:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for året 1977

Generalforsamling 1978