forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 129-243 + 4 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Kendte danskeres anetavler XXVII - forfatteren Jens Kruuses anetavle
Af Gregers Hansen

»Med følsom erkjendtligste Hjerte...« En indberetning til ordenskapitlet i 1811
Af Andreas Rude

Jordbjerg-slægten - endnu engang
Af Sigvard Mahler Dam

En studie i navneforskyvninger
Af Henrik C. Finne

Udsnit af politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboes anetavle
Af Gregers Hansen

De statslige arkivers publikationer 1989, en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Debat:

Slægt og gravsted - en opfordring
Af F. J. Hvass

Småstykker:

Slekten Berns på 1600-tallet. Et supplement
Af Per Seland

Studerende fra det danske monarki ved artisfakultetet i Padova1553-1721
Af Vello Helk

Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford
Af Vello Helk

Hans Jensen Nimb 1668-1721
Af Jørgen Wangel

Korrektioner og tilføjelser vedrørende Topsøe-Jensen og Marquard:Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932
Af Chr. Gandil

Forespørgsler fra udlandet

Efterlysning af beboere i Køge ca. 1780-1920
Af Lisbeth Ulsøe

Orientering:

Generalforsamlingen 1990
Af Poul Steen

Nyt fra DIS-Danmark
Af Svend Erik Christensen

Medlemstilbud

Bognyt:

Släkthistorisk Forum, Årgang 9 nr. 1-2/1990
Af Hans H. Worsø

Anmeldelser:

Kommunearkiver Rønne, registratur
(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Allinge-Gudhjem,registratur
(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Fakse, registratur
<(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988
Ved Børge L. Barløse.(anmeldt af Tommy P. Christensen)

Lokal Historie - en håndbog
Af Knud Prange (anmeldt af Nynne Helge)

Slægtsforskerens opslagsbog - et hjælpemiddel for slægtsforskeren
Redigeret af Knud Rygaard (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

»Variera Heraldiska Vapen Mera«
Af Casimir Sparre Lindhe (anmeldt af Sigvard Mahler Dam)

Vildnis og »Grundtvigsplan«. Om finansieringen afmodstandsbevægelsen
Af Jørgen Hæstrup (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Should Auld Acquaintance Be Forgot... Scottish-Danish Relations c. 1450-1707, I-II
Af Thomas Riis (anmeldt af Allan Tønnesen)

Fløjte, obo, klarinet & fagot
Af Dorte Falcon Møller (anmeldt af Poul Steen)

Forbryderbilleder 1867-1870
Af Finn Grandt-Nielsen og John L. Laurberg (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie
Af Knud Gether (anmeldt af Knud Prange)

Anetavler for berømte danske. 1. samling. Digtere og forfattere
Af Carl Langholz (anmeldt af Finn Andersen)

En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling
Ved Solveig Bjerre.(anmeldt af Kirsten Prange)

Hugo Matthiessens kulturhistorie. Belysninger og baggrunde
Af Anders Linde-Laursen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Skibsreder H. N. Jeppesen fra Dragør - hans slægt oghans skibe
Af Birthe Hjorth (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Jørgen Bukdahl. En europæer i Norden
Af Finn Slumstrup (anmeldt af Kirsten Prange)

Christian 4. Monarken, mennesket og myten
Af Steffen Heiberg (anmeldt af Ole Degn)

Dragør-erindringer
Af Alfred Laur. Schmidt (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Det umuliges kunst. Erindringer fra dansk politik1968-77
Af Poul Nyboe Andersen (anmeldt af Julie Fryd Johansen)

Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

I smult vande.Fra mine dagbøger 1975-1977
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

Brændingen. Fra mine dagbøger 1978-1982
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

Erindringsserien »Folk fortæller«
(anmeldt af Hans H. Worsøe)