forside

Årgang:
80. årgang
14. række 3. bind

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-207, 1-38

 

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1961

 

Artikler:

Sønderborgs borgmestre gennem tiderne
Ved lærer Christian Maibøll

En Oversigt over Slægter ved Navn Fyhn forekommende i Danmark ogNorge. Supplement
Af grosserer Hans Fyhn

Peder Lauritzen Bigum
Af Eli Ansteinsson

En tyrannisk ægtemand
Af førstelærer H. K. Kristensen

Peder Svendsen Rohde
Af Erling Petersen

Hetting
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E, Juel Hansen

Povl Engelstoft
Af redaktør T. Vogel-Jørgensen

Danske Studenter i Wittenberg 1560-1660
Af grosserer H. Friis

Små meddelelser:

En soldaterskjæbne
Af museumsinspektør, cand. mag. I. FlemmingRasmussen

Dødsfald

Spørgsmål:

1. Gierahn

2. Møller

3. Sager

Rettelser:

Rettelse til Wibergs Præstehistorie
Ved Anna Rosenstand Christensen, gift Myrhøj

Samfundet:

Samfundets anliggender

Samfundets regnskab for 1960

Anmeldelser:

Billeder fra Frederiksborg
{anmeldt af Sven Houmøller)

Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550- 1848
Af Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt {anmeldt af Albert Fabritius)

Fra de grønne marker til de grå mure
Af Kr. Bruhn (anmeldt af Carl Lindberg Nielsen)

Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid
Af Gunner Carlquist:(anmeldt af Albert Fabritius)

Cornelius Høyer
Af Torben Holck Colding (anmeldt af Albert Fabritius)

Familien Jantzen fra Drenderupgaard
(anmeldt af Hans Konow)

Fund og Forskning VIII
(anmeldt af Sven Houmøller)

Glahn-Samfundet VI, 1. hefte
(anmeldt af Albert Fabritius)

H. C. Andersen og Henriette Wulff
(anmeldt af Albert Fabritius)

Slægten Jervelund
Af Eva Lund (anmeldt af Sven Houmøller)

Bøger og bogbindere i Odense før 1694
Af Holger Rasmussen (anmeldt af AlbertFabritius)

Livserindringer
Af Johannes Schepelern (anmeldt af Albert Fabritius)

Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800
Af  Aage Schäffer (anmeldt af Sven Houmøller)

Den Seidelinske Slægtsbog II
Af Nogens Seidelin (anmeldt af lbert Fabritius)

Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgaard
(anmeldt af Johs. Schelde)

Maanedslieutenanter i Søe-Etaten 1801-14
Af J. Teisen (anmeldt af Albert Fabritius)

Register:

Register
Ved genealog Alfred Larsen

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1959
Ved redaktør Niels Friis