forsideRedaktion: 

Ronja Hougner Vejdegren (ansv. redaktør)
Tommy P. Christensen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side:1-231

Links:

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2021

2021-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift indeholder artikler om Rigsarkivets og det tidligere Gehejmearkivs forhold på Slotsholmen lige siden 1721. Der er en artikler om runepionerer, om den første dansker i Japan og Taiwan, om en islandsk pige fra 1800-tallet, om brugen af Kraks Blå bog og dens brug samt om herredsfogedslægten Ged gennem 8 generationer. Se nærmere detaljer nedenfor.

Desuden indeholder årbogen anmeldelser af en snes bøger af større betydning for slægts- og personalhistorie samt topografi.

 

 

Indhold:

Forord

Indledning

Artikler

Rigsarkivet på Slotsholmen – et tilbageblik.
Af Jørgen Mikkelsen

Aktstykker til Gehejmearkivets tidligste historie på Slotsholmen.
Af Ronny Andersen og Michael Dupont

“og Malingen er slet” – Historien om runepioneren P. G. Thorsen.
Af John V. Jensen

Maerten Wesselingh – Den første dansker i Japan og Taiwan.
Af Mathias Istrup Karlsmose

Herredsfogedslægten Ged.
Af Ole Færch

Pigen fra øen ved verdens ende – Sigrídur Kristín Jónsdottírs saga.
Af Hedvig Gerner Nielsen

Sådan bruges Blå Bog.
Af John T. Lauridsen

Anmeldelser

Per Andersen: Slægtens myter – Fakta og fiktion.
(Bodil Heiede)

Kathrine Tobiasen: Håndskrifter for slægtsforskere.
(Torben Albret Kristensen)

Gry Jensen: Kvinde Kend Din Historie – Spejl dig i fortiden.
(Thit Birk Petersen)

Peter Fransen, Jørgen Mikkelsen og Leif Hansen Nielsen (red.): Over Grænser – Festskrift til Hans Schultz Hansen.
(Steen Andersen)

Anders Ravn Sørensen: Danmark som søfartsnation. Fortællinger, interesser og identitet gennem 250 år.
(Torben Albret Kristensen)

Niels Peter Stilling: Danmarks herregårde. Slesvig og Holsten.
(Tommy P. Christensen)

Jens Rasmussen: Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv.
(Tommy P. Christensen)

Hans Henrik Appel: Barrison Feberen. Historien om Sisters Barrison – det dansk-amerikanske popfænomen ...
(Torben Albret Kristensen)

Simon Jacobsen & Bente Jensen: Sommerliv ved Vestkysten.
Aalborgensiske landliggere fra Blokhus til Løkken 1900–1945.

(Lisa Elsbøll)

Per Andersson: Sveriges Kungasläkt – Ättlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa. Band 1–4.
(Tommy P. Christensen)

Kurt L. Frederiksen: Holger Drachmann. Vi vil fred her til lands.
(Stella Borne Mikkelsen)

Marianne Abrahamsen: Tuxens breve – mellem kunst og kærlighed.
(Rasmus Kjærboe)

Karl Peder Pedersen: Poul og kærligheden: En kontrærseksuels bekendelser.
(Peter Edelberg)

Poul Smidt: Fredy. Klemt kronprins – glemt konge. En politisk fortælling.
(Lisa Elsbøll)

René Flamsholt Christensen: Peter Ludvig Panum – Det moderne gennembrud i dansk medicin.
(Jørgen Mikkelsen)

Hans Christian Brodersen: I Ildlinjen. H.C. Brodersens Krigsdagbog 1914-1919.
(Peter Hertel Rasmussen)

Martin Schwarz Lausten: Biskoppen og jødeforfølgelserne.
Hans Fuglsang-Damgaards kamp mod antisemitismen i 1930’erne og 1940’erne.

(Per Seesko)

Inger Lauridsen: Agnes Smidt. Sønderjyde, kvinde og kunstner.
(Hanne Abildgaard)

Bo Lidegaard: Uden mandat – En biografi om Henrik Kauffmann.
(Peter Hertel Rasmussen)

Frank Jensen: Min far var spion.
(Henrik Stevnsborg)

 

Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Årsregnskab 2020

Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2022

 

Register