forside

Redaktion: 
Michael Bach (ansv.)
Gitte Bergendorff Høstbo
Christian Larsen
Stella Borne Mikkelsen
Anne Dorthe Suderbo

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 121-256

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Indholdsfortegnelse 2001

Navneregister 2001

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1

Løssalg af personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Fragmenter fra storkøbmand Peter van Hemert
Af Vibeke Andersson Møller

De danske efternavne på -sen - Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856
Af Ole Degn

Historien bag et gravmæle
Af Poul Erik Jensen

Generalauditør Jens Mathias Hollendahl og slægten Hunderup fra Odense
Af Aage Heiken

Hvor går bøgerne hen? - Bøger i Nordgrønland 1790-1850, hvem ejede dem og hvor blev de af?
Af N. H. Frandsen

Langstedstudier I
Af Villads Villadsen

Danske, norske og nordslesvigske elever i det akademiske gymnasium i Altona 1738-1850
Af Vello Helk

Orientering: 

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon
Af Sv. Cedergreen Bech 

Anmeldelser

Sogn, Herred, Amt - Slægt & Data. Særnummer 1998
(anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Dansk Forvaltningshistorie I-II. Stat, Forvaltning og Samfund + Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950
Ved Ditlev Tamm og Tim Knudsen m.fl. (red.) (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse IV. 3. bind: Private institutioners arkiver
Ved Martin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Danske for- og efternavne. Betydning. Oprindelse. Udbredelse
Af Georg Søndergaard (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning
Af Hans H. Worsøe (anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Årbog 1999 for Svendborg & Omegns Museum
Ved Henrik M. Jansen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Mark og menneske. Studier i Danmarks historie 1500-1800. Tilegnet Karl-Erik Frandsen
Ved Claus Bjørn og Benedicte Fonnesbch-Wulff (red.) (anmeldt af Charlotte Lindhardt) 

1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. Verdenskrig
En oversigt af Peter Kudsk (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Billige og villige? Fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970
Af Henrik Zip Sane (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VIs hof 1808-1839
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Notarius Publicus. Notaren i latinsk middelalder
Af Ole Fenger (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Slægten Roos fra Sønderjylland
Af Per Andersen (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Den poetiske politiker - Julius Bomholt
Ved Ole Hyltoft (red.) (anmeldt af Lisa Elsbøll) 

Sandheden forældes ikke. Generaldirektør Peter Knutzen og Regeringskrisen 1940-41
Af Ole Knutzen (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet
Af Marie Meyer (anmeldt af Henrik Stevnsborg)

Brev til mine efterkommere
Af Niels Aage Skov (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)