forside

Årgang:
94. årgang
16. række 2. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 113-232

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1974:2

Artikler:

Slægtsforskning i dag. Bemærkninger fra en arkivars synsvinkel
Af leitender Staatsarchiv Direktor Dr. Franz-Josef Heyen

Lautrupslægten til Estrup
Af cand. jur. Carsten Teilman Hald

Kendte danskeres anetavler II: Niels Neergaard og hans 32 aner
Af redaktør Henning Jensen, DJfb.

Nogle optegnelser i en salmebog af Caspar Claudius Rosenhoff
Af Sognepræst Urban Schrøder

Landmålere - en opfordring
Af arkivar, landinspektør Svend Balslev

Slægternes uddøen - en supplerende oplysning
Af overlæge K. Albertsen

Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing F
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Tillæg til fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972 med supplement til fortegnelse over almindelig biografi og stater
Af arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe:

Små meddelelser:

Fortegnelse over Landsarkivet for Sjællands samling af kirkebøger forfeltpræster og lignende

Tilføjelser og rettelser til H. Hjort-Nielsen: Danske prokuratorer, samme: Danske sagførere og A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris
Ved Finn H. Blædel

Anne Gregersdatter, en bryggerdatter i den lærde Foss-familie
Ved Gregers Hansen

Orientering:

Kgl. ordenshistoriograf dr. phil. Albert Fabritius udnævnt til Kgl. ordenshistoriograf

Dr. phil. Albert Fabritius udnævnt til æresmedlem

Ny slægtshistorisk forening oprettet i trekantsområdet. Afholdelse af møder i provinsen

Hvem forsker Hvad 1974

Forskelligt

Anmeldelser:

Københavnske kirkebøger I og II. Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland m. m.
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Nordslesvigske præstearkiver I. Foreløbige arkivregistranter
Udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Skyggen fra Syd. Erindringer
Af Henning Hasle (anmeldt af Finn H. Blædel)

Jeg vidste uden at vide. Erindringer
Af Olaf Ussing (anmeldt af Finn H. Blædel)

Identifying people of the past
Af E. A. Wrigley (udg.) (anmeldt af K. Albertsen)

Frem mod nye tider
Af Ole Bjørn Kraft (anmeldt af Finn H. Blædel)

Syv år for VKR
Af Erik Ninn-Hansen (anmeldt af Finn H. Blædel)

Sonneslægten fra Hoglebjerggaard
Af Johan Sonne Lindblom (anmeldt af Henning Heilesen)

Supplement til Den Yngre Slægt Pontoppidan udg. af Axel Pontoppidan 1931
Af Elsa Pontoppidan (anmeldt af Hans Konow)

Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen.Lebensbilder aus der Valentinerschen Ahnentafeln
Af Erich Leverkus (anmeldt af Olav Christensen)

Dømmer ikke
Af Huno von Holstein (anmeldt af Finn H. Blædel)

Duo. Clara og Louis Hammerichs erindringer
Af Louis L. Hammerich (anmeldt af Finn H. Blædel)

Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Register:

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1974
Ved adjunkt, cand. mag. Christian A. Iuul