forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 139

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe.II. Slægten Krabbe
Af Ejnar C. Larsen

Skoleholder Niels Jacob Siettings og møller Peder Siettings 32 aner
Af Gregers Hansen

”Vor flittige Modellerer“ - F. L. Zuschlag (1759-1808)
Af H. F. Garde

Hr. Jacob Bunisøns syv børnfra Skivholme præstegård og deres forslægt
Af Villads Villadsen og Helle Villesen

Frigårdene Hundevad, Gymoes og Kragelundi Haderslev herred, 1507-1710 - ejerforholdene set i ny belysning
Af Bodil Clausen

Slægten Ronander
Af P. Hampton Frosell

Småstykker:

Søren Bølle
Af' Gregers Hansen

Gert Madsen Brøndsted - en oplysning og en berigtigelse
Af Gert Hviid

En tilføjelse til Peter Fabers anetavle
Af Anna Marie Lebech Sørensen

Om familien Johansen (Klabowsky, Clabasch)
Af' Vello Helk

Orientering

Fortegnelse over publicerede folketællinger

Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen

Ny arkivlov - men med hvilket indhold?

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)

The 20th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences

Resultatopgørelse og balance 1990

Love for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Medlemstilbuddet på vej - Register til Kraks Blå Bog

Bognyt: Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990

Anmeldelser:

Kanceliets Brevbøger 1647
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Indbyggerne i Mjolden sogn 1840, etc.
Af Jens H. Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Små private personarkiver i Riksarkivets 4. afd.
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Kampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika
Af Henrik Bredmose Simonsen (anmeldt af Steen Skovgaard Andersen)

Socialdemokratiets århundrede - 9. kreds
(anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Borgersind i vor tid. Borgervennen af 1788, 1963-1988
Af Eskild Friehling (anmeldt af Hans Kargård Thomsen)

Danske Skovfolk
Af Svend Balslev (anmeldt af Ebbe Kornerup)

Prästmän på Åland mider 500 år
Af Bjarne Henriksson (anmeldt af Flemming Aa. Winther)

Drejø, »øen midt i verden«
Af Otto Jonasen (anmeldt af Allan Tønnesen)

Slægten Groth
Af Ketty Lykke Jensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Hellebæk Klædefabrik 1870-1990
Af Jesper Godvin Hansen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Bryggeren. J. C. Jacobsen på Carlsberg
Af Kristof Glamann (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ove Rode - en politiker ved vejs ende
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Franciska Clausen i to bd.
Af Finn Terman Frederiksen (anmeldt af Lis Bruselius)

Tre hefter tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk
Af H. G. Andersen (anmeldt af Kirsten Prange)

Jeg har levet og elsket. Erindringer
Af Rigmor Thor (anmeldt af Ning de Coninck- Smith)

Drengesind og Lærerluner. Skoleliv i København i 20'erne
Af Gregers Frerslev (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)