forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)
Lisa Elsbøl (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 1-127

Udgivet med støtte fra:
Kulturministeriet
Tipdmidlerne
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

»Døbt i Vonsild« Om skik og brug ved dåben i 1600-tallets Vonsild
Af Birgit Kaiser

Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III. del: Slægten Vandel
Af Ejnar C. Larsen

Orientering:

Resultatopgørelse og balance 1994

SSF’s Weekendkursus 1995

Nordisk konference i København 1996

Tage Kaarsted 1928-94. Af Knud Prange

Hvem Forsker Hvad

Småstykker:

De ældste led af familien Geltzer
Af Finn Grandt-Nielsen

Forbindelsen mellem slægterne Beenfeldt og Meyland vedår 1700. Inger Margrethe Pedersdatter Hammel og Johan Meyland
Af Niels Qvist

Anmeldelser:

Personarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Af Lars N. Henningsen (anmeldt af Hans H Worsøe)

Danske Kirkebøger i Sydslesvig
Af Lars N. Henningsen (anmeldt af Finn Andersen)

Gennem lys og skygger - familiefotografierfra forrige århundrede til idag
Af Johanne Maria Jensen (anmeldt af Ning de Goninck-Smith)

Dansk Historisk Bibliografi 1970-1973. Bind 1-2
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen.Släktsforskarförbundets Årsbok 1993
Ved Bengt Hjord (red.) (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Arkivskatter. Riksarkivet och släksforskaren.Släktsforskarförbundets Årsbok 1994
Ved Bengt Hjord (red.) (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

ZISE. Told- og Skattehistorisk Tidsskrift. 16. årg. Nr.2 og 3, 1993.16. årgang
(anmeldt af Jesper Godvin Hansen)

Tre danske kystsamfund i det 19. århundrede
Af Hans Chr. Johansen, Per Madsen og Ole Degn (anmeldt af Tommy P Christensen)

Okser på vandring. Produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet
Af Karl-Erik Frandsen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Kammermusikforeningen i 125 år. Udgivet af Kammermusikforeningen 1868
Ved Kai Christensen (red.) (anmeldt af Poul Steen)

Clios døtre gennem hundrede år.I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893
Ved Marianne Alenius m.fl. (red.) (anmeldt af Lene Christensen)

Søster Silfverbergs sorger
Af Sidsel Eriksen (anmeldt af Lisa Eisbøll)

- til Sydamerika. Dagsbogsnotater omemigrantskibet Arlanza i 1924 og danskernes forhold i Argentina
Af Severin Brøndum (anmeldt af Steen Ousager)

Fra solskin til tusmørke. Erindringer
Af Varinka Wichfeld Muus (anmeldt af John T Lauridsen)

Noget lykkedes ... Erindringer
Af Henning Rohde (anmeldt af John T. Lauridsen)

Fra Christianshavn til Christiansborg. Erindringer 1922-1972
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Mogens Rüdiger)

Hils fra mig og kongen. Erindringer.
Af Helle Virkner (anmeldt af Mogens Rüdiger)