forside

Årgang:
97. årgang
16. række 5. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-116

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1977:1

Artikler:

Skal navneloven ændres?
Af Universitetslektor Gordon Albøge

Personnummerering i anetavler. Det fortløbende systems historie (Kekule von Stradonitz' system)
Af Overlæge K. Albertsen

De 4 ældste led af Sakskøbing-slægterne Junior og Blich
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Slægten Manthey i Danmark og Norge
Af oberstløjtnant P. P. Schroeder

Slægten Ploug fra Svanninge sogn
Af civilingeniør Palle Gravesen

Erindringer fra et barndomshjem på Vemmetofte
Af fhv. dommer H. Friis Jespersen

Små meddelelser:

Botanikeren Peder Andreas Christian Heiberg 1837-1875, en efterlysning
Af J. B. Hansen og M. L. Parbst

Brahetrolleborg Seminarium. Et supplement og en rettelse
Ved Edvard Andersen

Anmeldelser:

Familiekonstitution. En modelstudie over befolkningsforholdene i Sejerø sogn 1663-1813
Af Anders V. Kaare Frederiksen (Anmeldt af K. Albertsen)

Stambøger fra det 16. årh. og første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek
Af Vello Helk (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Omkring en pommersk-jysk slægt
Af Børge E. Breitenbauch (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Hvorfra-hvortil? Slægten Jacobis historie
(Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Biskop Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613
Udgivet ved Bue Kaae (Anmeldt af Paul G. Ørberg)

Soraner-Biografier 1822-1900
Redigeret af A. Kann Rasmussen (Anmeldt af Finn H. Blædel)

Danske prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869, i reprotryk
Af H. Hjorth-Nielsen med tillæg af Finn H. Blædel (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Orientering:

Kildeskriftselskabet fylder 100 år

Hvem Forsker Hvad 1977

Fortegnelse over slægtshistoriske foreninger

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for året 1976