Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om fremmedlovgivningen i 1875 og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Fremmedlovgivningen

Mange slægtsforskere har aner, der kom til Danmark fra udlandet. Kom og få en introduktion til arkivalier om fremmede. Hvordan ser arkivalierne ud, hvordan finder man en person, og hvad var tankerne bag lovgivningen?

Foredraget indeholder en redegørelse for Fremmedloven 1875. På grundlag af dette præsenteres en række arkivserier, der er blevet til for at administrere fremmedlovgivningen fra 1875 til 1952. Denne gennemgang suppleres med eksempler på dokumenter vedrørende udlændinge, der kom til Danmark i denne periode.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m (Fremmedloven) trådte i kraft den 1. juli 1875. Loven er transskriberet af en flittig slægtsforsker, Martin Henriksen i Albertslund, og kan læses på dette link. 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 01.11.2016, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

 

Tilmelding

Foredraget har fundet sted.