Lancering af Personalhistorisk Tidsskrift 2018

I 2018-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift er temaet „Barnestemmer“. Du kan her læse nogle meget spændende artikler om afståelse og videregivelse af forældremyndighed i 1880’erne, om børneskæbner i protokollerne, om den katastrofale lærermangel 1945-70 og om værgerådsbørn, der med børneloven i 1905 kunne blive fjernet fra hjemmet. Derudover er der øvrige artikler om Oksbøllejrens første chef, om portrætter af maleren J.L. Lund og om familien Webers dagbog fra Ærøskøbing. Traditionen tro vil der være en mangfoldig anmeldersektion til inspiration for alle med en hang til historie.

forside

Børneskæbner i protokollerne

Foredrag ved Christian Larsen, arkivar, seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet, København

 

 

Christian Larsen

Børns skolegang og opdragelse i 1800-tallet

Hvordan formede børns skolegang og opdragelse sig i 1800-tallet? Og hvor finder vi kilderne, der fortæller os om vore forfædres skolegang?

I 1814 underskrev kong Frederik 6. et sæt af skolelove, der kom til at udgøre fundamentet for den danske folkeskole til langt op i 1900-tallet. Lovene betød, at alle børn skulle gå i skole senest fra det fyldte 7. år, og indtil de kunne konfirmeres. Et barn skulle nemlig have et vist mål af kundskaber i læsning og religion for at kunne gå til præst.

Børns skolegang formede sig dog meget forskelligt. Skolegang betød for en pige fra et velhaverhjem undervisning i en privatskole, for hun havde brug for en mere omfattende uddannelse, end hun kunne få i den offentlige skole. For en dreng af husmandsforældre betød skolegang den lokale landsbyskole. Skolelovene omfattede tillige marginaliserede gruppers børn, som også skulle konfirmeres, uanset om de var handicappede, kriminelle eller adfærdsvanskelige. For disse børn fik skole og undervisning et helt andet forløb.

Skolernes og institutionernes arkiver gør det muligt for os at følge de forskellige grupper af børn, både drengen fra det velbeslåede hjem i købstaden og husmandsdatter fra den lille landsby. I foredraget ser vi nærmere på de skoler og institutioner for børn og unge, der fandtes i 1800-tallet, og ikke mindst på hvilke oplysninger man kan finde om enkeltpersoner, hvad enten de gik i en landsbyskole, var sat i pleje eller anbragt på en anstalt.

Bogmarked

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie afholder i fællesskab med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet, Heraldisk Selskab og Dansk Historisk Fællesråd et stort bogmarked i Harsdorffsalen i Rigsarkivet. Der sælges ud af boglagrene til billige penge, og bøgerne er udvalgt med slægtsforskere, personalhistorikere, lokalhistorikere og heraldikere for øje. Der vil desuden være muligt at erhverve et større antal antikvariske udgaver af Personalhistorisk Tidsskrift på markedet.

Se boglisten her

NB: Bogmarkedet er åbent fra kl. 16:30 - 18:00. Undgå venligst at benytte dørklokken til Tøjhusgade 1 før kl. 16:30, hvis du alene ønsker at komme til bogmarkedet. Dørklokken vil ellers forstyrre igangværende aktiviteter i Harsdorffsalen.

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 11.12.2018, kl. 15:30 - 18:00

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der gratis adgang, men til foredraget er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding

Tilmeldingen er desværre fuldtegnet til lancering af årbogen og foredraget med Christian Larsen.

Du er selvfølgelig stadig velkommen til Samfundets Bogmarked fra kl. 16:30