Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2019

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

Bilag:

Regnskab 2018

Referat af generalforsamlingen 2019

 

Foredrag efter generalforsamlingen

Lægdsruller

Michael Dupont, cand.mag., Rigsarkivet, beretter om landruller og søruller.

 

 

Lægdsruller: Landruller og søruller

På Rigsarkivets hjemmeside findes landrullerne for hele landet 1789-1931, og i Rigsarkivets fjernmagasiner står sørullerne 1802-1912. Her kan man slå dem op, der var værnepligtige, og finde oplysninger om deres skiftende opholdssteder. Ved man ikke, hvor en mand i den værnepligtige alder kom fra eller rejste hen, så er lægdsrullerne et sted, man kan lede. Man kan også finde faderens navn, den værnepligtiges alder, fødested og erhverv. Lægdsrullerne giver mange spændende oplysninger.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 16.04.2019 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Mød personerne bag Samfundet i pausen. Der vil også være forfriskninger og bogsalg

Det er et samlet arrangement, som er åbent for alle. Du er også velkommen. Der er gratis adgang..