Foredragsholder: Jørgen Mikkelsen, Ph.D., Rigsarkivet

 Tommy P Christensen 500px

 

 

Byhistorie – en markedsplads for mange slags forskere

Lige fra 13-1400-tallet til 1857 søgte statsmagten at håndhæve det grundlæggende princip, at handel, håndværk og andre former for borgerlig næring hørte hjemme i købstæderne, mens landdistrikterne måtte klare sig med landbrug og evt. fiskeri. Desuden udgjorde købstæderne selvstændige rets- og politikredse og kommuner indtil hhv. 1919 og 1970. Foredraget indeholder en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, og en præsentation af nogle af vigtigste arkivalske kildetyper til købstadshistorie, især rådstue- og byfogedarkiver. Der omtales også forskellig litteratur, som belyser byernes centrale rolle i dansk historie.

 

Tid og sted

Tid: Mandag den 17.06.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Foredraget er fuldtegnet.
Vi takker for din ineresse.