Foredragsholder: Tommy P. Christensen, kulturhistoriker, cand.mag.

 Torben albret 2

 

 

Slægtsforskeren og aviserne

Siden 1600-tallet er der blevet udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slægtsforskning er emnet for dette foredrag.
Efter en kort gennemgang af de danske avisers historie fokuseres der på de stofområder i aviserne, der kan være af interesse i slægtsforskningen samt de metodiske problemer ved at anvende aviser som kilde. Endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler ved opsporingen af de gamle aviser samt adgangen til Statens Avissamling via nettet (: Mediestream aviser).


Om foredragsholderen
Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen (f.1955) har været redaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, og er nu redaktør for tidsskriftets anmeldersektion.
Han er forfatter til lærebogen "Styr på rødderne? Introduktion til slægtforskning" (2018), og har siden 1980'erne undervist i slægtsforskning for begyndere, computergenealogi og webbaseret slægtsforskning, primært for AOF.
Han er æresmedlem af DiS-Danmark (nu Danske Slægtsforskere) og Amager Slægtshistoriske Forening (ASF).
 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 12.11.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er nu fuldtegnet.

Vi takker for din interesse.