Foredragsholder: Jørgen Mikkelsen, arkivar og forsker i Rigsarkivet

 Jørgen Mikkelsen

 

 

Medicinalberetninger – en kilde til både sygdoms-, social- og kulturhistorie

I 1803 blev alle danske læger pålagt at indsende årsberetninger til det nyetablerede Sundhedskollegium, som ønskede at få oplysninger om epidemiske sygdomme, koppevaccination, jordemødrenes vilkår, kloge folk og mange andre emner af sundhedsfaglig interesse. Rigsarkivet har medicinalberetninger fra alle år indtil 1958, og de ca. 450 arkivpakker indeholder et væld af oplysninger, der kan være af stor værdi for bl.a. lokal- og slægtsforskere.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 06.10.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården
NB: Vi må kun være maksimalt 50 personer i salen på grund af Corona.

 

 

 

Vi henstiller til, at man afmelder, hvis man bliver forhindret i at deltage.

Afmelding kan ske ved at sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.