Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben Albret Kristensen

 

 

Retsbetjentarkiver

- meget mere end skøder og skifter

Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) havde udover tinglysning og skifteforvaltning en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde.
Han var dommer og politimester,  foged, lægdsforstander og notarius publicus.
Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet.

Med udgangspunkt i landsarkivernes mønsterregistratur for retsbetjentarkiver vil Torben gennemgå de mange aspekter af retsbetjentens virke og komme med eksempler på, hvordan vi som slægtsforskere kan udnytte materialet i arkiverne.

 

Tid og sted

Foredraget blev aflyst, men blev optaget på video.

Se videoen her - (NB: tilgængelig fra 29.11.2020)