Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2020

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

Bilag:

Regnskab 2019

 

 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 01.09.2020 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

NB: Dette arrangement er kun for Samfundets medlemmer.

 

 

Tilmelding (Kun for medlemmer af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie)

 
*   Din e-mail:
     Navn:
     Adresse 1:
     Adresse 2:
     Postnummer:
     By:
     Medlemsskab:
 
Email Marketing System fra eMailPlatform.com