Generalforsamling 2022

​​​​​​​Torsdag den 28. april 2022 kl. 16:30 på Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København V.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt