Lancering af Personalhistorisk Tidsskrift 2023

Forside PhT 2023

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie afholdt lancering af Personalhistorisk Tidsskrift 2023 med efterfølgende foredrag.

2023-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift er redigeret af vores ansvarshavende redaktør Torben Albret Kristensen og anmelderredaktør Tommy P. Christensen. Igen i år er der tale om en årbog uden fast tema, der bringer læseren vidt omkring i den personalhistoriske, genealogiske og administrationshistoriske verden. Denne årgang byder på i alt ni artikler, der fører læseren vidt omkring. Fra de kongelige gemakker på Christiansborg og Frederiksberg Slot til en skummel bagtrappe i Aarhus - fra en præstegård på Sydsjælland til havet ud for Guldkysten - og fra 1300-tallets tyske reformatorer til 1900-tallets arkivarer i Rigsarkivets 4. afdeling. Hovedvægten af artiklerne er af personalhistorisk karakter, to af genealogisk og to af administrationshistorisk karakter. Fælles for artiklerne er, at de bugner med navnestof, faktisk sà meget, at enkelte personer optræder i flere artikler.

Efter lanceringen var der foredrag.

Foredragsholder: Erik Gøbel, tidl. arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

 Erik Gøbel

 

Slavekaptajnen Bernt Jensen Mørch

Bernt Jensen Mørch (1729-1777) var en dansk sømand, som sejlede stort set hele sit liv. Han kom tidligt ind i slavefarterne ad trekantruten Danmark-Afrika-Vestindien, hvor han blev kaptajn på fire rejser. Hjemme boede han på Christianshavn i København i det søfartsmiljø, hvor han var født og opvokset. Han endte sit liv på Guldkysten midt i arbejdet med at skaffe en ladning slaver, som skulle sejles over Atlanten til Dansk Vestindien. Erik Gøbel har i 2023-nummeret af Personalhistorisk Tidsskrift skrevet en fyldig artikel netop om Bernt Jensen Mørch.

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 06.12.2023, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Forsamlingshuset - Onkel Dannys Plads 5, København V