Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

Bilag:

Beretning for 2017

Regnskab 2017

Samfundets nye hjemmeside - og tilpasningen til den digitale tidsalder

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2018

 

Foredrag efter generalforsamlingen

Indfødsretslovgivning og indfødsretssager

Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om opnåelse af indfødsret gennem tiden og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Indfødsretslovgivningen

I foredraget omtales de vigtigste træk i dansk indfødsretslovgivning fra 1776 til midten af 1900-tallet.  Desuden præsenteres en række arkivserier, og de belyses med mange konkrete eksempler. Foredraget bygger på helt ny forskning, som forventes at blive publiceret i 2018.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 24.04.2018 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang..

 

Tilmelding

Arrangementet er afholdt.