Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om opnåelse af indfødsret gennem tiden og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Indfødsretslovgivningen

I foredraget omtales de vigtigste træk i dansk indfødsretslovgivning fra 1776 til midten af 1900-tallet.  Desuden præsenteres en række arkivserier, og de belyses med mange konkrete eksempler. Foredraget bygger på helt ny forskning, som forventes at blive publiceret i 2018.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 24.04.2018 efter generalforsamlingen

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

Samfundets generalforsamling afholdes umiddelbart før foredraget. Se mere...

 

Tilmelding

Der vil blive mulighed for tilmelding senere.