Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie har afholdt foredrag om Søruller i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads i "Den Brune Kødby", København V.

Sørulle fra Rigsarkivet

Sørullerne findes i Arkivalieronline, og her kan du slå dem op, der var værnepligtige i flåden, og finde oplysninger om deres skiftende opholdssteder. Hvis man ikke ved, hvor en mand i den værnepligtige alder kom fra eller rejste hen, så kan sørullerne i mange tilfælde være et godt sted at lede. Man kan også finde faderens navn, den værnepligtiges alder, fødested og erhverv. Sørullerne giver mange spændende oplysninger.

 Michael Dupont 500 px

Foredragsholder: Michael Dupont, arkivar og formand for Samfundet

 

Præsentation fra foredraget

Tryk her for at se eller downloade det materiale, som Michael Dupont præsenterede ved foredraget.

20230215 Soeruller forside

Oplev foredraget igen her