Jørgen Mikkelsen, der er seniorforsker på Rigsarkivet, fortæller i denne video om begrebet indfødsret og om de indfødsretssager, der opstod fra og med 1776, da alle statsembedsmænd, der ikke var født i Danmark, inden for et år skulle søge Kongen om indfødsret, hvis de ville beholde deres embede.