Joen Rommedahl, der er datamanager i Rigsarkivet, viser i denne video, hvordan man via værktøjet digdag.dk kan finde ud af hvilken sognekommune et givet sogn tilhørte i 1945.