Joen Rommedahl, som er datamanager i Rigsarkivet, fortæller i denne video om, hvordan man finder formuelisterne for den ekstraordinære formueskat i 1945.