Charlotte Lindhardt, f. 1972. Cand. mag. i lokalhistorie og semiotik. Ansættelser på Landsarkivet for Fyn, Kertemindeegnens Museer, Esbjerg Museum, Grindsted Vorbasse Museum, Ølgod Museum samt Museet for Varde By og Omegn. 2003-2007 projektansat hos museerne i Ribe Amt vedr. Drivvejen og 2005-2007 projektkoordinator hos Kulturarvsstyrelsen vedr. LancewadPlan.

Bibliografi:

Drivvejen - gå i studedrivernes fodspor
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 123-126