Lise Lund, f. 1921. Medlem af bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1973-1997, kasserer 1974-1997. Medstifter og mangeårig formand for Slægtshistorisk Forening for Fyn. Er som anerkendelse for sin indsats for kulturlivet hædret med ridderkorset af Dannebrog.

Bibliografi:

Var Hans Thomesen og Inger Hansdatter Krarup forældre til Christian Krarup?
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 89-104