Michael Dupont, født 1980. Cand.mag. i Historie, ansat på Landsarkivet senere Rigsarkivet i København. Redaktør og senere formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Har bl.a. udgivet: Arv og skifte. Arve- og skiftepraksis i Helsingør i 1570erne, Personalhistorisk tidsskrift 2007:1.

Bibliografi

Pest, død og demografi - pestens hærgen i Helsingør 1575-1578
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 194-212

Dagligdagsskriftens udvikling i Danmark
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 119-124

Peder Hegelund Dorphs optegnelser fra Møn 1807-1808
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 207-235

Dagligdagsskriftens udvikling i Danmark - Gotisk kursiv 1600-1700
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 288-292

Arv og skifte. Arve- og skiftepraksis i Helsingør i 1570erne
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, side 63-88

Dagligdagsskriftens udvikling i Danmark. Gotisk kursiv 1500-1600
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, side 134-139