Rikke Elise Roos, historiestuderende ved Københavns Universitet. Undersøgelsen, der ligger til grund for artiklen, blev til i forbindelse med et praktikophold på Værløse Lokalhistoriske Arkiv i 2006.

Bibliografi:

Værløse i 1900-tallets første årti - en lokalhistorisk undersøgelse af en landsbys handelsrelationer på grænsen til industrialiseringen
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 105-122