Stella Borne Mikkelsen.

Bibliografi:

Internettets muligheder
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 127-133